Bygglovsritningar och hus design

Lekplatser

Möbel design /projekt ledning

Interior work

 50 talts hus i Vessigebro
Bevarades husets identitet och känsla.